Giao lưu với Hội Doanh Nhân Trẻ các Tỉnh Lâm Đồng, Đăklak, Tp. HCM tại khách sạn BomBo tỉnh Bình Phước.

Www.DoanhNhanTreLamDong.com

Lê Hảo
Ngày 15/8 tại khách sạn BomBo tỉnh Bình Phước anh Tiến giám đốc Công ty Chovn đã có cuộc gặp gỡ và giao lưu cùng với các doanh nhân trẻ , cùng trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong công cuộc kinh doanh .