THAM QUAN GIAO LƯU HỌC HỎI MÔ HÌNH CHĂN NUÔI  KHÉP KÍN HEO ,GÀ,TRỒNG CAO SU TẠI BÌNH PHƯỚC

Tham quan giao lưu học hỏi mô hình chăn nuôi khép kín heo, gà và trồng cao su với tổng diện tích hơn 1000 ha tổng vốn hơn 1000 tỷ của Doanh doanh nghiệp Hùng Nhơn Group.

Lê Hảo

   Tham quan giao lưu học hỏi mô hình chăn nuôi khép kín heo, gà và trồng cao su với tổng diện tích hơn 1000ha tổng vốn hơn 1000 tỷ của Doanh doanh nghiệp Hùng Nhơn Group


Rong chơi trại gà hàng ngàn con mà như ở khách sạn vậy.